सधैं गुणस्तर चिन्ह प्राप्त सिमेन्ट प्रयोग गर्ने |

सिमेन्ट सामान्यतया उत्पादन मितिबाट 3 महिना ननाघेको हुन पर्छ | सामान्यतया ढलान सिमेन्ट 100 – 150 मिनेटमा सेट हुन पर्छ

सिमेन्ट १ भाग, बालुवा १.५ भाग र गिट्टी ३ भागको अनुपातमा मसला बनाउनुपर्छ | अथवा M20 Mixture बिधि प्रयोग गर्न सकिन्छ |

ढलान गरेपछि ढलानलाई Set गर्नको लागि ७ देखि १० दिन सम्म चिसो पारी राख्नुपर्छ